งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562

Published on 06 06 2019, IN News

(ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าฟังสัมมนาฟรีทุกที่นั่ง )

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562

“8th TGBI Expo 2019”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา GH202-GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย