ประกาศแจ้งการพ้นสภาพเป็นพนักงาน

Published on 06 12 2018, IN Announcement

                                                                                            ประกาศแจ้งการพ้นสภาพเป็นพนักงาน

                    มูลนิธิอาคารเขียวไทยขอประกาศให้ทราบว่า นางสาวอติกันต์ สุบุญสันติ พ้นสภาพเป็นพนักงานของมูลนิธิอาคารเขียวไทย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป การกระทำใด ๆ นับจากวันดังกล่าวของบุคคลนี้ มูลนิธิอาคารเขียวไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น

                                 หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามที่มูลนิธิอาคารเขียวโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-099-5199, 02-318-3358 หรือทางอีเมล์ thaigreenbuilding@gmail.com

                                                                                                                                    จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                          มูลนิธิอาคารเขียวไทย

                                                                                                                              ประกาศ ณ . วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


File attachment (Preview and download)

2561-12-04-การพ้นสภาพการเป็นพนักงานrev01.pdf
Back