งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561

Published on 17 07 2018, IN News

(ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าฟังสัมมนาฟรีทุกที่นั่ง )

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561

“7th TGBI Expo 2018”

“Going Green in Construction Industry”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา GH202-GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.tgbi.or.th/expo-2018 Back