ประชุมย่อย เรื่อง โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City

Published on 27 03 2018, IN Newsผู้แทนสถาบันอาคารเขียวไทย โดยมีคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ, คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์, คุณเกชา ธีระโกเมน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

Back