งานเสวนา Cluster Meeting Expert Table

Published on 27 03 2018, IN Lecture

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา Cluster Meeting Expert Table ในหัวข้อ "Green Technology Solutions" เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศเยอรมนีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์อาคารเขียวไทย  เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ถนนสาทรใต้ โดยมีกลุ่มสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมเสวนา รวม 20 ท่านBack