นิตยสาร Energy Saving ขอสัมภาษณ์

Published on 27 03 2018, IN News


นิตยสาร Energy Saving ขอสัมภาษณ์ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อนำเสนอคอลัมน์ Special Feature โดยมีประเด็นดังนี้  


               1. จุดเริ่มต้นของสถาบันอาคารเขียวไทย

               2. บทบาทหน้าที่ของสถาบันอาคาร

               3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการบังคับอาคารใหม่ให้มีการประหยัดพลังงาน

               4. สถาบันอาคารเขียวไทยจะมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการบังคับอาคารใหม่ให้มีการประหยัดพลังงาน

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ออลซีซันเพลส ถนนวิทยุ


Back